Financiële verantwoording

De Stichting is een zuiver vermogensfonds dat de opbrengst van het ter beschikking staande vermogen nagenoeg uitsluitend besteedt ten behoeve van haar doelstelling. Gepubliceerd worden de gecomprimeerde cijfers van de exploitatierekening.

 

Opbrengsten
Pacht
Effecten (verlies)
Overige opbrengsten

 

 

Kosten
Pensies
Kosten en lasten landerijen
Bestuurskosten
Overige algemene kosten

 

Exploitatieresultaat

Bijzondere baten (lasten)

Resultaat

Verdeling resultaat
Reservering voor inflatie ¹)
Toevoeging vrije reserve
Toevoeging reserve pensies
Toevoeging ongerealiseerde koerswinsten1) Reservering op basis CPI ter instandhouding van het eigen vermogen

2019
x € 1.000

                    84
171
5
                        
260
- - - - - - - - - -


30
10
1
5
                        
46
- - - - - - - - - - 
214
0
                        
214
==========

                    37
8
34
135
                        
214
  ========= 

2018
x € 1.000

                    92
(36)
3
                        
59
- - - - - - - - - - - 


21
10
1
5
                        
37
- - - - - - - - - - 
22
5
                        
27
==========

                    24
3
0
0
                        
27
  =========