Eerste aanvraag

 

1 - Aanvrager

2 - Begeleider

3 - Handtekening

Aanvrager zelf
Indien minderjarig, wettelijk vertegenwoordiger
Begeleider
Een onvolledig formulier wordt niet in behandeling genomen. Dit aanvraagformulier (beide pagina’s!), met als bijlage een kopie van geldige identiteitsbewijzen van alle ondertekenaars, dient te worden gezonden aan de Administrateur – Ontvanger van het Leen: De heer A. Schilstra, Vossepôle 1, 8701 HE Bolsward.