Openbare gegevens

Stichting Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41003289

Contactgegevens

p.a. De heer A. Schilstra, administrateur-ontvanger
Vossepôle 1
8701 HE Bolsward

e-mailadres: info@studiefondsjobsleen.nl

Bestuur:

Ir. J.W.H. Sixma baron van Heemstra te Brussel, voorzitter

Mevr. drs. M.E. van Haersma Buma te Rosmalen, penningmeester

De heer mr. H.P. Breuker te Drachten, secretaris