Nieuws

Geanonimiseerde en ingekorte citaten uit de toelichting van leerlingen bij enkele toegekende aanvragen *)

"Door.......heeft mijn ene ouder maar net genoeg geld om voor zichzelf te zorgen en blijft er nagenoeg niks over om mij en ..........te ondersteunen. Omdat ik volgend jaar ga studeren en wij het thuis door de bovengenoemde reden niet zo ruim hebben, denk ik dat een pensie van het Leen een steuntje in de rug voor mij kan zijn tijdens mijn studiejaren".

"Ik zou graag een bijdrage willen ontvangen van het leen aangezien mijn ouders altijd hun best hebben gedaan om mij een zo goed mogelijke studie te laten volgen. Helaas zijn zij door........financieel niet in de mogelijkheid om de komende jaren bij te dragen. Hierdoor zal ik vanaf september maximaal moeten lenen, waardoor ik aan het einde van mijn studie met een enorme schuld zal zitten".

 Geanonimiseerde en ingekorte citaten uit de toelichting van docenten bij enkele toegekende aanvragen *)

"In het geval van.........heeft het leen te maken met een kandidaat die op academisch gebied sterk is, die heeft bewezen over ijver en doorzettingsvermogen te beschikken en die ondernemend is. Om deze redenen ondersteun ik van harte .....'s aanvraag: een kandidaat die past bij de doelstellingen van het Leen en die een financieel steuntje in de rug zeker kan gebruiken".

"Met diep respect hebben de docenten van ............de afgelopen zes jaar mogen zien hoe............zich, ondanks de moeilijke thuissituatie, tot een uitstekende leerling(e) heeft ontwikkeld en tot een evenwichtige en aardige adolescent(e). Sportief, beschaafd en een doorzet(s)ter. ............is niet alleen uitstekend in ...........maar ook in ........... Een financiële bijdrage van het leen zal ........... en de ouder van ........... de komende jaren een beetje kunnen ontzorgen. Het is mijn vaste overtuiging dat ......... een goede student(e) zal zijn en de studie succesvol zal kunnen afronden. Om die reden verdient ............ hulp van het Leen". 

 *) Leerlingen en docenten hebben het gebruik van deze geanonimiseerde citaten goedgekeurd, dit was overigens geen voorwaarde voor verstrekking van de pensie.